ADRES FIRMY / BUSINESS ADDRESS:
ul. Anny Walentynowicz 9, 20-328 LUBLIN
(sprzedaż, magazyn / sales, warehouse) 


ADRES REJESTROWY / REGISTERED ADDRESS: 
ul. Jana Sobieskiego 9, 20-812 LUBLIN


Kontakt: tel. +48 602 584 899;  +48 665 339 064